Ένα δοκιμαστικό άρθρο

Για να δοκιμάσει το πως γράφονται τα δοκιμαστικά άρθρα, δοκιμάζοντας το προγραμματιστή